Αρχική Νέα Πρόταση μείωσης 30%, στα δημοτικά τέλη των μικρών καταστημάτων από την παράταξη «Μαζί Μπροστά»