Αρχική Αρθρα – Συνεντεύξεις Η  «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή» καταψηφίζουν την ανάπλαση της πλατείας Μεταμόρφωσης – Ταξιάρχης Παπαντώνης