Αρχική Αθλητικά Δημοπρατούνται το Μάρτιο με επίβλεψη του Δήμου και κονδύλια της Περιφέρειας , δυο σημαντικά έργα στο Ταύρο για την ασφαλέστερη κίνηση οχημάτων και πεζών.