Αρχική Νέα Σήμερα 17 Δεκεμβρίου , ώρα 18.00 , η Έναρξη των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων στο Μοσχάτο.