Αρχική Νέα Enjoy XAMAT Live στη “Καλή Παρέα” σήμερα Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στο Ταύρο.