Αρχική Νέα Black Friday στις 24 Νοεμβρίου στο ΜHNAS Sports στο Μοσχάτο.